<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=145471822868045&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

INSTALLASJON AV SOLCELLEPANEL:  SPØRSMÅL & SVAr

Basert på vår egen ekspertise på installasjon av solcellepanel for bedrifter, borettslag og boligsameier  har vi her samlet spørsmål og svar på feltet. Energiplan legger til rette for utnyttelse av solcellestrøm.

Nysgjerrig på hva Energiplan kan hjelpe deg med? Mer info om vårt tilbud på solcellepanel finnes her: 

solcellepanel_energiplan_solcelle-i-norge 

Installasjon av solcelle_spørsmål svar.png

Strømproduksjon fra solceller blir stadig mer lønnsomt og aktuelt for bedrifter, næringsbygg og borettslag i Norge. Dersom du har en bedrift eller bor i et bygg med stor takflate og gode solforhold er det sannsynlig at dere kan tjene på å installere solcellepaneler og produsere egen solenergi.


Les mer i vår blogg:  

Fordeler med solceller og solcellestrøm 

Slik tilrettelegger du for solenergi i næringsbygg

Derfor kan solceller hjelpe omdømmet ditt i Europa

 

 

Vi gir råd rundt følgende temaer: 

 

 

 

Solcellepaneler i borettslaget:

Et borettslag eller sameie med store takflater og flere hundre leiligheter kan fort produsere så mye solenergi at de normalt skulle regnes som en konsesjonspliktig strømprodusent. Dette unngås ved at det er mulig for et helt borettslag eller sameie å bli plusskunde. Da kan det fort bli lønnsomt å installere solcellepanel i borettslaget. 

 

DSC_0045-511014-edited.jpg

 

Solenergi fra egne solceller på taket ble i 2017 mer aktuelt enn noen gang for borettslag med store takflater på rekkehus, leilighetsbygg og garasjebygg. Med de nye plusskundereglene for borettslag og boligsameier fra NVE og Statnett som trådte i kraft fra 1.1.2017 kan et borettslag produsere strøm fra felles solcelleanlegg og bruke egenprodusert strøm til alle boenhetene i borettslaget. I tillegg kan man måle og avregne egenproduksjon (''retursalg av strøm'') individuelt for hver sluttbruker i borettslaget.

 

Dette betyr at borettslag og boligsameiere kan dra fordeler av å bruke ett stort, felles solcelleanlegg, samtidig som den enkelte beboer kan avregne sitt forbruk separat og få sin del av innsparing og inntekt fra solcelleproduksjonen. 

 

Reglene fra NVE tilsier at innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt må overstige 100 kW. 100 kW innmatet overskuddstrøm  fra solceller er ganske mye (representerer ca 650 m2 med solceller på max effekt) og på årsbasis utgjør dette grovt regnet 100.000 kWh i tilegg til strømmen du bruker selv. Dette er maksimal mengde du har lov til å selge innenfor plusskundeordningen. Dersom du tilhører et borettslag kan derimot alle legge sammen sin kvote for større produksjon og opptre som felles plusskunde, men dette krever så klart planlegging med styret og beboere for å installere panelene på taket og å fordele produksjonen blant beboerne.

 

Mer info: 

 

 

 

Solcellepanel i bedriften eller næringsbygget:

Det er i stor grad en myte at det er upraktisk å installere solcellepaneler for bedriften eller næringsbygget. Den første kartleggingen, som vil være viktig for å regne ut ROI-en vil vi uansett gjøre kostnadsfritt for deg. Så hva gjør vi egentlig når du kontakter oss for en uforpliktende solcellekalkyle? Her finner du svarene på alt du lurer på når det gjelder klargjøring for produksjon av solcellestrøm.

 

iStock-639901026-535328-edited.jpg
Fly- og satelittfoto av taket vil kunne gi et første estimat på hvor godt egnet ditt næringsbygg er for solcellestrøm. Her fra et industriområde i Mackenstein i Tyskland i februar 2016.  

Mer info: 

 

Se på en totalløsning for bygget ditt:

Vi anbefaler våre kunder sterkt å se på en total energiløsning for sine bygg og anlegg.

 

 • Kombiner solcelleanlegg på tak eller fasade med en generell gjennomgang og analyse av energibruken.
 • Gjennomfør en energimerking/energiattest.
 • Ta i bruk et moderne energistyringssystem som overvåker og prognostiserer forbruk og effekttopper.
 • Oppnå maksimal total energisparing og ROI fra solcelleanlegget gjennom kostnad- og forbrukskalkyler.
 • Kombinere med ladeanlegg for ansattes og kunders elbiler for maks utnyttelse av solstrømmen og en miljøvennlig og grønn energiprofil.

 

 

 

Vanlige spørsmål om kostnader og installasjon av solcellepaneler:

Den vanligste innvendingen mot å legge til rette for solenergi i bedriften eller borettslag og sameier, er at mange frykter at det tar for lang tid å betale inn igjen installasjonskostnadene. La oss undersøke dette nærmere: 

Spørsmål: Du begynner vel ikke å tjene penger før investeringen og vedlikeholdet er nedbetalt? Det tar ganske mange år. 

Du tenker kanskje at man må man kunne «spå fremtiden» for å svare på dette spørsmålet, men det lar seg faktisk fint gjøre gjennom å se på kalkulerte beregninger av hva som trender, opp mot tilbud/etterspørsel.

 

Mer info: 

 

 

 

solar-panels-in-the-desert-picture-id696507642.jpg

Tyskland leder an i Europa for å få mer fornybar energi inn i kraftnettet, samt samarbeid mellom landegrensene. På lang sikt har man sett på mulighetene for at solcellestrøm fra Sahara skal kunne supplere det Europeiske kraftnettet i tider med lite vind (en tidlig fase av Smart Grid). På kort sikt er det mer aktuelt å bygge solcellepanel der folk bor.  

 

Men la oss se på konkrete besparelser: Først sparer du en del penger på strøm og nettleie. Når anlegget er nedbetalt er all produksjon ren netto. Mye tyder på at strømprisene vil variere stort fremover, noe som vil kunne føre til raskere inntjening av et solanlegg. Det er også fullt mulig å få anlegget finansiert av oss i forkant, og kun betale i avdrag som tilsvarer innsparingskostnadene frem til anlegget er nedbetalt. 

Spørsmål: Når anlegget er nedbetalt er vel ikke all produksjon netto? Anlegget krever en del vedlikehold og den er neppe gratis. 

Det er lite vedlikeholdskostnader på et solcelleanlegg. Normalt skal et solcelleanlegg vare fra 25–40 år uten store vedlikeholdskostnader. Installasjon av solcellepanel inkluderer ingen bevegelige deler. Vekselretter/converter kan være aktuell å skifte ut i anleggets levetid.

 

Spørsmål: Hva er kostnaden for et anlegg på 5000 m² for tiden?

Det blir litt feil å arbeide kun ut fra antall m² tilgjengelig. Vi ser på takets egnethet, beliggenhet og hvordan vi kan konfigurere et optimalt solcelleanlegg på den tilgjengelige flaten. Basert på antall og type solcellepaneler (Poly/Mono/kWp) finner vi maks installert effekt for anlegget, og hva vi må ha av vekselrettere. Deretter kommer monteringsdetaljer, montering mm. Kostprisen er da avhengig av hvor mye HMS/sikring, kranbruk etc. som må beregnes. Når denne kalkylen er på plass kan vi beregne ROI, nedbetalingstid, Enova-støtte og så videre. Å levere et strømproduserende solcelleanlegg til for eksempel et tak på ca 5.000 m² for en bedrift er noe helt annet enn å installere 8–10 standard solpaneler på en enebolig. Når det er sagt vil nok et veldig grovt kostnadsestimat for et slikt anlegg ligge på kr 6,5–8,0 mill. + mva. Optimalt vil et slikt anlegg kunne produsere mellom 600.000–700.000 kWh i året.

 

Mer info: 

 

 

 

Hva finnes av støtteordninger? 

Det finnes statlig støtte til energiforbedringstiltak, som du kan søke om gjennom Enova.

 

Mer info: 

 


 

 

 

Sjekkliste for bedrifter og borettslag som skal installere solcellepaneler: 

Her er en sjekkliste for hva du må avklare før installasjon av solcellepaneler i bedriften eller borettslaget  

 

 • Finn ut hvor godt egnet bedriften/borettslagets beliggenhet og takflate er for solcelleproduksjon.
 • Kalkuler mulig solproduksjon.
 • Kalkuler totale installasjonskostnader.
 • Analyser dagens energibruk.
 • Kontroller bruken.
 • Beregn overskuddsstrømmen.
 • Vurder batterilagring av overproduksjon.
 • Undersøk og kalkuler mulige støtteordninger.

 

Mer info: 


 

 

Generelt om installasjon av solceller:

Plassering av solcellene

Skal du først spare penger ved å installere solcellepaneler er det viktig å plassere dem riktig for å få maksimalt utbytte. Her er tipsene for å ikke kaste bort en eneste stråle.

 

Mer info: 

 

Sjekkliste før installering: 

Under finner du en liste over hva du bør se etter før du velger leverandør.

 

 • Lang erfaring med montering
 • Kjenner kravspesifikasjon og godkjenninger
 • Er en erfaren prosjektleder og energirådgiver med gode referanser
 • Gir deg en mulighetsanalyse
 • Følger retningslinjene for logistikk, montering og tilkobling

 

 

Mer info: 

 

 

Norske værforhold: 

Man skulle kanskje tro at det robuste norske klimaet er negativt for solcellepaneler og produksjon av solcellestrøm. Overraskende nok har det faktisk flere fordeler.

 

Mer info:

 

 

Teknisk bakgrunnsinfo om solcellepaneler: 

Et solanlegg består hovedsakelig av:

 

 • Solcellepaneler
 • Vekselretter (kan være flere avhengig av størrelse på anlegget)
 • Monteringsdetaljer (for feste av solcellepaneler på tak eller fasade)
 • Kabler for føring av likestrøm fra solcellepaneler til vekselretter
 • Kabler for føring av vekselstrøm til eltavle/sikringsskap
 • Ny AMS-måler (smart måler) eller «4-kvadrantmåler» (hvis AMS ikke er på plass ennå)
 • Internettforbindelse for overføring av produksjonsdata

 

Mer info: 

 

 

 

 

 

Bygningsintegrerte solceller (BIPV) 

Bygningsintegrerte solceller, som blir en naturlig del av tak eller fasade, er på full fart inn i markedet. Her er det du trenger å vite om dette. 

 

Mer info: 

 

 

 

 

Strømavtaler for solcelleanlegg (plusskundeordninger) 

De fleste strømselskaper gir deg nå muligheten til å bli Plusskunde. Det betyr at du kan produsere din egen strøm – og selge den tilbake til selskapet når du har overskudd.

 

Ved å kombinere bruk av solcellestrøm i egen virksomhet med retursalg og trading av overskuddstrøm til energileverandøren, kan strømutgiftene (strøm, nettleie og avgifter) reduseres betydelig.  

 

Mer info: 

 

 


 

 

Nysgjerrig på hva Energiplan kan hjelpe deg med? Mer info om vårt tilbud på solcellepanel finnes her: 

 

solcellepanel_energiplan_solcelle-i-norge