<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=145471822868045&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

LADING AV ELBIL – SPØRSMÅL & SVAr

Infrastruktur for lading av elbil og hybridbil er topp prioritert av myndigheter, bedrifter, borettslag og boligsameier. Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar på feltet.

elbil og lading_energiplan.jpg

Ladeinfrastrukturen i Norge er mangelfullt utbygget for å dekke dagens behov. Hvis du er eier eller forvalter av næringsbygg, parkeringshus eller hotellgarasje, eller hvis du sitter i styret i borettslaget eller i sameierforeningen er det på høy tid å planlegge for fremtidens behov for elbillading.

 

Slik tilrettelegger Energiplan for elbillading i næringsbygg og borettslag.

 

Vi har råd når det gjelder følgende tema: 

 

 

 

Elbillading i borettslaget:

Innen 2020 kan vi regne med at ca. 400.000 elbiler vil finnes på norske veier. I takt med at elbil blir mer vanlig, er det naturlig at elbileiere i borettslag og sameier ønsker seg en mulighet for lading av elbil hjemme.

 

Den vanligste innvendingen mot å tilrettelegge for elbillading i borettslag og sameier, er at mange tror det koster for mye å installere ladestasjoner for elbil. 

Lading av elbil påvirker ikke borettslagets økonomi 

Den gode nyheten er at elbilladestasjoner i borettslaget ikke trenger å koste stort. Ladestasjoner for elbil er lett å finansiere, slik at borettslagets økonomi ikke påvirkes av hverken drift eller installasjon. For eksempel er det vanlig å bake inn en nedbetalingsavgift i leien for de beboerne som trenger ladestasjonene, og det samme kan gjøres for å dekke den ekstra strømbruken. Sjekk med din leverandør av ladeløsninger for elbil om hva de tilbyr:

 

Ikke ofret elbilladingen en tanke i etterkant 

La oss vise deg hvordan vår løsning fungerer med et konkret eksempel fra Karihaugen borettslag. Energiplan installerte ladestasjoner for elbil her sommeren 2017. 

Som nestleder i styret i Karihaugen borettslag var Damir Cokovic naturligvis engstelig for ressursene det ville kreve å skaffe ladeløsning til elbil i borettslaget. I etterkant er han full av lovord:

– Vi er fornøyde, beboerne er fornøyde, og anlegget innfrir på alle punkter. Det er absolutt ingen problemer, og det beste av alt: Energiplan har tatt seg av alt det praktiske, vært behjelpelige med infoskriv til alle beboerne og drifter faktureringen, sier Cokovic og legger til:

 

– Vi har ikke trengt å ofre elbilladingen en tanke i etterkant.


Noe av nøkkelen til sukessen, slik vi ser det, er at brukerne av anlegget er de som betaler; de andre beboerne slipper å betale en krone.

 

Les mer her:

 

 

Elbillading i bedriften eller næringsbygget:

EV-Box_BusinessLine.jpg

 

Det er i stor grad en myte at det er upraktisk å anlegge ladeløsninger for elbil i bedriften eller næringsbygget. Selve installasjonen kan ofte gjøres på eksisterende elektrisk anlegg, og utgiftene kan lett dekkes gjennom økt attraktivitet og betalingsordninger.

 

Ulike ladeløsninger for ulike formål 

Det er fire hovedvarianter som brukes av elbileiere for lading av eilbil i dag:

 

  • Hjemmelading
  • Gatelading i regi av kommunen
  • Hurtiglading på spesielle ladestasjoner
  • Lading på jobb eller i fellesgarasjer

 

Den varianten som per dags dato er minst utbredt, men som kanskje er den viktigste løsningen for fremtidig vekst, er lading på jobb, i fellesgarasjer (bedriftsparkering, parkeringshus), hoteller, på kjøpesentre, utenfor kontorbygg og så videre.

 

Når vi vet at det er estimert ca. 400.000 elbiler på norske veier i år 2020 - sammenlignet med ca 100.000 rene elbiler på veiene i Norge i begynnelsen av 2017, skjønner man at infrastrukturen kommer til å bli bygd ut fremover. For rene elektriske biler er det også forventet at de beste insentivene som avgiftsfritak, lav fordelsbeskatning, gratis bomring, gratis parkering og delvis gratis lading opprettholdes av myndighetene de nærmeste årene.

 

Lading på jobb, i fellesgarasjer, på kjøpesenteret, hotellet m.m.

Mange firmaer begynner altså å få en stor andel ansatte med elbil som ønsker å lade elbilen på jobb. Kundene deres begynner også å etterspørre elbillading på kundeparkeringen. Hoteller opplever at stamgjester velger andre hoteller fordi de ikke kan tilby elbillading i hotellgarasjen. Kjøpesentre, restauranter, sykehus og offentlige kontorbygg opplever stor etterspørsel etter ladestasjoner for elbil.

 

Løsningen er å planlegge for en ladeinfrastruktur som kan tilbys alle ansatte og kunder med bruk av de factostandarden Type 2-kontakt med Modus 3- protokoll. Videre må det legges opp til en løsning hvor alle ladestasjonene på en strømkrets er sammenkoblet slik at lastbalansering av strømforbruket for hver ladestasjon blir gjort. Da unngår man overbelastning med påfølgende sikringsbrudd og varmeutvikling, samt ikke minst opprettholder en fornuftig og rettferdig fordeling av tilgjengelig strømkapasitet for alle tilkoblede elbiler. En løsning for måling av hver enkelt elbils ladestrømforbruk og mulighet for direkte belastning/fakturering til eier/bruker av bilen må også være en del av dette.

 

Mer detaljert om dette her: 

 

 

Felles strømanlegg 

Ofte koples det til kanskje 8–10 ladbare biler samtidig på felles strømanlegg, noe som gjør at kursene overbelastes og sikringene går. I tillegg er det utfordringer med betaling for bruk av ladestrøm. 

På bloggen vår har vi omtalt denne problemstillingen:

 

Sjekkliste for bedrifter som skal tilby lading av elbil: 

Her er en sjekkliste for hva du må avklare før installasjon av ladeløsninger for elbil i fellesanlegget: 

 

  • Hvem skal få lade? 
  • Hvem skal betale - og hvor mye? 
  • Finansiering av elbilladeløsning 
  • Kravspesifikasjon for elbilladeanlegget

 

Avhengig av eksisterende infrastruktur, er elbillading en forholdsvis stor investering og det er mange ting man må vurdere før man setter i gang. Les mer om dette her: 

 

 

Hvordan lade elbil i Oslo kommune:

Støtteordninger:

Visste du at du kan få dekket deler av utgiftene til å installere ladestasjoner for elbil dersom du bor i Oslo? Når du først gjør miljøet (og elbileierne) en tjeneste og går inn for å installere ladestasjoner for elbil i næringsbygget eller borettslaget ditt, føles det kanskje rettferdig at du også får litt igjen for det? Det synes også Oslo Kommune, som gjerne vil oppfordre til flere ladestasjoner for elbil i byen.

 

På det meste kan du få dekket opptil 75 prosent av kostnadene ved å sette opp ladestasjoner for elbil. For enkelte kommuner er det eksempelvis muligheter for å motta støtte på opptil 25 000 per ladestasjon med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser.

 

Det er viktig å nevne at her gjelder det å være litt tidlig ute. Tilskuddene går etter førstemann-til-mølla-prinsippet, så hvis det er sent på året kan det være du blir nødt til å vente til nyåret.

 

Les mer her:

 

 

 

 

Generelt om kostnader:

Vi ser at å etablere ladepunkter i eksempelvis borettslaget ikke innebærer i nærheten av så høye kostnader som mange skal ha det til. Samtidig vil den enkelte bileier betale sin rettferdige andel av kostnadene ved at bileier må identifisere seg før ladingen av elbilen starter. Tilsvarende løsninger kan gjøres i jobbsammenheng.

 

På bloggen vår har vi diskutert dette:

 

 


Mange ønsker å kunne lade elbilen mens den uansett står parkert, for eksempel på jobb. Eier eller forvalter du et næringsbygg har du kanskje fått forespørsler om å tilrettelegge for lading av elbil allerede. Men hva vil det koste deg, og hvor lang tid vil det ta for elbileierne å lade fullt opp?

 

I Energi-bloggen vår har energirådgiver Bjør Kåre Kaslegard i Energiplan omtalt dette her: 

 

 

Abonner på bloggen

 

 

Generelt om installasjon:

Det er meget viktig at det tas riktige valg for å unngå unødige ekstrakostnader når kapasiteten og antall ladere skal utvides etter hvert som flere kjøper elbil.

Vanlig stikkontakt

En vanlig stikkontakt, også kjent som Schuko, er den enkleste løsningen for å lade elbil, men også den tregeste. Alle nye elbiler har bedre løsninger enn dette, og du burde minimum sette et krav om at elbilistene bruker en modus 2-kabel, som er sikret for å hindre kortslutning og brannfare.

 

Mer info:

 

Automatisk lastbalansering

Få hjelp av en ekspert til å sette opp en kravspesifikasjon – altså en oversikt over ønskede ladepunkter, effekt, montering, strømtilkobling og så videre. Moderne løsninger tillater også automatisk lastbalansering. Da vil anlegget, dersom mange elbiler lader på én gang, kunne fordele tilgjengelig effekt til de ladepunktene som er i bruk.

 

Mer info:


 

 

En